Stavba kamenného systému

V pondělí 14. září 2015 jsme na zahradě v Cerhýnkách postavili kamenný systém z aktilitů vybraných v kamenolomu v nedalekých Plaňanech (jde o migmatickou rulu – horninu s podílem křemene, která by měla nějaký ten pátek vydržet). První návštěvu lomu jsme provedli na podzim roku 2014 - a skoro o rok později jsme ke svému potěšení vybrané kameny znovu našli, ověřili si, že nám skutečně vyhovují, a přidali další. Uplynulý rok mi posloužil hlavně k tomu, abych začlenila svou původní, nejasnou představu do historických kontextů a místní krajinné reality

Cerhýnky jsou malá vesnice s dávnou historií. Četné archeologick nálezy z místa i jeho okolí (Cerhenice, Pečky, Ratenice, Sokoleč…) dokazují zemědělské aktivity už v 5. tisíciletí př. n. l. Od začátku 2. tisíciletí př. n. l. jsou zde doloženy únětická kultura, lidé mohelnicových a později lužických popelnicových polí a knovízská kultura. Koncem 2. a v první polovině 1. tisíciletí př. n. místo obývali Keltové (např. opevněné sídlo nedaleko Plaňan) a poté Germáni. Profesor Josef Ladislav Píč na konci 19. století na vršku Třebická poblíž Cerhýnek a na Pičhoře nad nedalekým Dobřichovem prováděl rozsáhlé vykopávky. Jejich výsledky byly natolik významné, že spoluzakladatel české archeologie dobu římskou v Čechách (1. - 4. stol. n. l.) rozdělil na starší období pičhorské a mladší třebické. Pohřebiště v Dobřichově patří k nejdůležitějším a největším lokalitám časné doby římské v celém evropském barbariku (území za hranicemi Římské říše). Profesor Jan Bouzek v knize Keltové našich zemí v evropském kontextu upozorňuje, že v okolí Dobřichova mohl stát germánský Marobudon - metropole markomanské říše, prvního státního útvaru na našem území, který zasáhl do evropských dějin.

.S takovým historickým zázemím se mi přítomnost aktilitů v krajině jevila jako logická.

Během uplynulého roku jsem si ujasnila, že stavbu a její využití v Cerhýnkách chci sdílet s přáteli ze semináře mistr-léčitel a z Druidské školy krajinné energie, vedených Zbyňkem Aladinem Kostrhunem. Třetí stupeň druidské školy jsme shodou okolností ukončili 13. září.

Výběr kamenů byl především dílem přítelkyň - drusád ze Sedmisesterstva. Už loni jsme vybraly hlavní kámen – tunu a půl vážícího Rytíře -, který má silnou duchovní energii. Stojí na místě, kde v zahradě už byl energetický bod. Dva kameny – jeden s mužskou, druhý s ženskou energií – tvoří léčivý turniket. Z meditačního sedátka s aktilitem se můžete kochat pohledem na celou zahradu. Každá z drusád si vybrala jeden kámen, který se stal součástí kromlechu Sedmi sester. Nechybí spouštěcí kámen. Kromlech je propojen s Energetickým Okruhem kolem Prahy, s bodem nacházejícím se poblíž Klučova.

Stavba proběhla pod vedením Zbyňka Aladina Kostrhuna a Marty Vejrostové (Sedmisesterstvo). Velmi nápomocen nám byl pan Milan Gunar z Plaňan, který kameny dovezl a se svým bagříkem zvládl tu nejtěžší práci i jemnosti, které správné usazení kamenů vyžaduje. Práce by se ovšem nikdy nepovedla, kdyby nebylo obdivuhodného fyzického i mentálního nasazení všech .zúčastněných.

Kameny se nám povedlo usadit za jeden den. Odměnou nám byla i dvojitá duha, která se po pošmourném dnu po krátkém, očistném .deštíku rozklenula na východě.

Smysl nového systému vidím v harmonizaci okolní krajiny, ve které chci dál pracovat. Věřím, že dům v Cerhýnkách je připravený fungovat jako místo setkávání, léčení i výuky. 

 
 
 
 
TOPlist